Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.02.2020 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5. krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat 

Perustelut

Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 20.1.2020- 16.2.2020 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi

Päätös

Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 20.1.2020- 16.2.2020 tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.