Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.06.2019 08.30 Norlandia Tampere Hotel, Biokatu 14, Finn-Medi 6-7 (Potilashotelli) Iiris kokoustila 8 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Johtokunnan kokousajat syyskaudella 2019

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi, tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

johtokunta päättää

  • että, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan syksyn 2019 kokoukset pidetään maanantaisin klo 8.30 alkaen seuraavasti: 19.8., 23.9., 21.10., 25.11. ja 16.12.2019.

 

Päätös

Johtokunta päätti

  • että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan syksyn 2019 kokoukset pidetään maanantaisin klo 8.30 alkaen seuraavasti: 19.8., 23.9., 21.10., 25.11. ja 16.12.2019 ja että syksyn 2019 mahdollinen ylimääräinen kokous pidetään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.