Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.06.2019 08.30 Norlandia Tampere Hotel, Biokatu 14, Finn-Medi 6-7 (Potilashotelli) Iiris kokoustila 8 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat

Perustelut

Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 20.5. - 16.6.2019 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 20.5. - 16.6.2019  tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.