Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2022 10.00 Ravintola Sasor

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marja Iso-Mustajärvi, Toimitusjohtaja, Marja.Iso-Mustajarvi@pshp.fi

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.