Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.08.2019 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5. krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.