Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2021 09.00 Tammerkoski-kabinetti, FM 5, 1 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan kokouksessa 20.12.2021

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 89 §:n mukaan johtokunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä sekä hallintoylihoitajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että vastuualuejohtaja Marika Valkamalla ja erikoislääkäri Olli Tähtisellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa 20.12.2021 § 62 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.