Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2021 09.00 Tammerkoski-kabinetti, FM 5, 1 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Radiologian vastuualueen esittely

Valmistelija

  • Marika Valkama, Vastuualuejohtaja, Marika.Valkama2@pshp.fi

Perustelut

Vastuualuejohtaja Marika Valkama ja erikoislääkäri Olli Tähtinen esittelevät radiologian vastuualueen toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää merkitä vastuualuejohtaja Marika Valkaman ja erikoislääkäri Olli Tähtisen esityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.