Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2021 09.00 Tammerkoski-kabinetti, FM 5, 1 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.