Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2021 09.00 Tammerkoski-kabinetti, FM 5, 1 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vt. toimitusjohtajan varahenkilön ja johtavan ylilääkärin nimeäminen ajalle 1.1. – 28.2.2022 sekä vt. toimitusjohtajan sekä johtavan ylilääkärin varahenkilöt vuosilomien ja Korona-pandemian ajalle 1.1. – 28.2.2022

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 20.10. – 9.11.2021.

Toimitusjohtajan tehtävän täyttämisprosessi on kesken. Sairaanhoitopiirin hallitus valitsee Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan kokouksessaan 24.1.2022.

Sairaanhoitopiirin johtaja on jatkanut 15.12.2021 vt. toimitusjohtaja Kari Lehmussaaren viran sijaisuutta ajalle 1.1. – 28.2.2022.

Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan §:n 3 mukaan kuuluu päättää toimitusjohtajan varahenkilön ja liikelaitoksen johtavan ylilääkärin nimeäminen.

Vuosilomien ja Korona-pandemian vuoksi jatketaan vt. toimitusjohtajan ja johtavan ylilääkärin varahenkilöjärjestelyjä ajalle 1.1. – 28.2.2022 siten, että huomioidaan poikkeustilanteen luonne ja poikkeustilanteen aikainen työtilanne niin, että sijaiselle ei kohdistu kohtuutonta työmäärää vaan varahenkilön nimeämisessä huomioidaan myös työmäärän jakautuminen seuraavasti:

  • vt. toimitusjohtajan varahenkilöinä voivat toimia sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärven poissa ollessa nimetyssä järjestyksessä: ylilääkäri, vastuualuejohtaja Velipekka Suominen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Olli Kutvonen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Mika Kähönen ja ylifyysikko, vastuualuejohtaja Mika Kapanen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.1. – 28.2.2022,  
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin Mika Kähösen varahenkilönä Korona-pandemian ajalla 1.1. – 28.2.2022 voivat toimia nimetyssä järjestyksessä liikelaitoksen ylilääkäri, vastuualuejohtaja Velipekka Suominen ja ylilääkäri, vastuualuejohtaja Olli Kutvonen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että vt. toimitusjohtajan varahenkilöksi nimetään suostumuksensa mukaisesti oman viran ohella sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärvi ajalle 1.1. – 28.2.2022,
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin tehtäviin nimetään suostumuksensa mukaisesi oman viran ohella kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkäri, professori, vastuualuejohtaja Mika Kähönen ajalle 1.1. – 28.2.2022,
  • että vt. toimitusjohtajan varahenkilöinä vuosilomien ja Korona-pandemian ajalla voivat toimia sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärven poissa ollessa nimetyssä järjestyksessä: ylilääkäri, vastuualuejohtaja Velipekka Suominen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Olli Kutvonen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Mika Kähönen ja ylifyysikko, vastuualuejohtaja Mika Kapanen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.1. – 28.2.2022,
  • että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin Mika Kähösen varahenkilönä vuosilomien ja Korona-pandemian ajalla voivat toimia nimetyssä järjestyksessä liikelaitoksen ylilääkäri, vastuualuejohtaja Velipekka Suominen ja ylilääkäri, vastuualuejohtaja Olli Kutvonen. Mikäli esitysjärjestyksessä oleva henkilö on estynyt hoitamaan viransijaisuutta, siirtyy tehtävä seuraavalle nimetylle ja paikalla olevalle henkilölle ajalla 1.1. – 28.2.2022.

Päätös

Hyväksyttii.