Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2022 08.30 Sairaala-apteekin neuvotteluhuone Pore /1. krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan kokouksessa 21.11.2022

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 89 §:n mukaan johtokunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä sekä hallintoylihoitajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marja Iso-Mustajärvi, Toimitusjohtaja, Marja.Iso-Mustajarvi@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualuejohtaja, ylilääkäri  Mika Kähöselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa 21.11.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.