Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2020 08.32 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Johtokunnan kevätkauden 2021 kokoukset

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 83 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti: tammikuussa tarvittaessa, 18.1., 15.2., 8.3.2021, 19.4.2021, 24.5. ja 14.6.2021 klo 8.30 alkaen.
     

Päätös

Johtokunta päätti, että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään seuraavasti: tammikuussa tarvittaessa,  1.2.2021, 8.3.2021, 12.4.2021, 24.5.2021 ja 21.6.2021 klo 8.30 alkaen.