Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.05.2021 08.31 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 150/2021 - Ylilääkärin (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) virka, kliinisen fysiogian ja isotooppilääketieteen vastuualueella

1595/2021

Valmistelija

  • Mika Kähönen, Mika.Kahonen@pshp.fi

Perustelut

AKUJK 8.3.2021 § 9

http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Talous_ja_hallinto/Paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkärin virkaa (hakunumero 150/2021) haki määräaikaan 26.3.2021 klo 14.30 mennessä yksi hakija; apulaisylilääkäri, dosentti Kalle Sipilä. Kalle Sipilä täyttää viran kelpoisuusehdot. Vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari ja liikelaitoksen johtava ylilääkäri, vastuualuejohtaja Mika Kähönen ovat haastatelleet Kalle Sipilän 26.4.2021.

Liikellaitoksen johtava ylilääkäri, vastuualuejohtaja Mika Kähönen esittää, että Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkärin avoimeen virkaan (68010-0026) nimetään apulaisylilääkäri, dosentti Kalle Sipilä 1.8.2021 alkaen.

Mika Kähönen sittää että Kalle Sipilän tehtäväkohtainen palkka määräytyy  hinnoittelutunnuksen L3SL1100 ja TVA-taso 3, sekä henkilökohtainen lisä liitteen (ei-julkinen) mukaisesti.

Valintaesitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu henkilöhaastattelu 26.4.2021, työkokemus sekä henkilön suorittamat koulutukset ja tutkinnot. Hakija on taidoiltaan ja kyvyiltään ansioitunut ja soveltuva hakija täytettävään virkaan.

Kalle Sipilä on työskennellyt Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen KFI-yksikössä 4.8.2003 lähtien, joten koeaikaa ei tarvita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää että:

  • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueelle ylilääkärin virkaan(68010-0026) nimetään apulaisylilääkäri, dosentti Kalle Sipilä 1.8.2021 alkaen,
  • Kalle Sipilän palkkaus määräytyy hinnoittelutunnuksen L3SL1100 ja TVA-taso 3, sekä sekä henkilökohtainen lisä liitteen (ei-julkinen) mukaisesti,
  • virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys,
  • valintapäätös raukeaa, mikäli virkaan valittu ei täytä yllä esitettyjä ehtoja,
  • viran täytössä ei tarvita toimintaohjeen 117699/2018 mukaista kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös

Hyväksyttiin.