Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.05.2021 08.31 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan eroaminen

3073/2021

Valmistelija

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Salassa pidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Höyssä, Johtokunnan puheenjohtaja, Matti.Hoyssa@pshp.fi

Salassa pidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Merkittiin, että vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari, vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi ja va. ylilääkäri Tommi Kiekara ovat esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom.) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.