Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.05.2021 08.31 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätös 1.1. - 30.4.2021

2810/2021

Valmistelija

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikelaitoksen myynti on piristynyt huolimatta korona-pandemian jatkumisesta. Jaksotetussa välitilinpäätöksessä toimintatuottojen toteumaprosentti on 31,0. Päivystyshinnoittelu otettiin 1.1.2021 käyttöön radiologian vastuualueella, ja se rakennettiin kustannusneutraaliksi virka-ajan hinnoitteluun nähden. Päivystyshinnoittelun kustannusneutraalius näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Verisuonikeskuksen jäsenkuntamyynnit jäävät suunnitellusta, koska kustannusvastaavuuteen perustuvia hinnankorotuksia ei voitu toteuttaa täysimääräisesti. Sairaala-apteekin lääkekilpailutuksessa saavuttamat hinnanalennukset vaikuttavat sisäisen lääkemyynnin alittumiseen verrattuna talousarvioon. Lisäksi muuhun myyntiin vaikuttaa verensokeriliuskojen ja -mittareiden siirtyminen Sairaala-apteekilta Tuomi-Logistiikan jakeluun.

Jaksotetun ensimmäisen välitilinpäätöksen mukaan liikelaitoksen henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman alle suunnitellun (toteuma 33,1 %), mutta niiden arvioidaan ylittyvän hieman vuoden 2021 loppuun mennessä. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle suunnitellun, mutta aikaisempien vuosien tapaan palvelujen kustannukset jaksottuvat loppuvuoteen. Materiaalien ostot ovat alittuneet ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä (toteuma 29,5%), mikä aiheutuu pääasiassa lääkekilpailutuksessa saavutettujen hinnanalennuksista sekä verensokeriliuskojen ja -mittareiden siirtymisestä Tuomi-Logistiikan jakeluun. Sen sijaan materiaaliostoissa hoitotarvikkeiden ostot ovat ylittämässä talousarvion (toteuma 36,7 %) liittyen mm. korona-pandemiaan. Ensimmäisen välitilinpäätöksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos ei saavuta tulostavoitetta, joka on -337 tuhatta euroa vuodelle 2021 (VALT 14.12.2020).

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätös ajalta 1.1.-30.4.2021 on valmistunut ja jaksotettu tuloslaskelma on liitteenä.

Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöstilannetta yksityiskohtaisemmin johtokunnan kokouksessa.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättä

  • merkitä tiedoksi Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätöksen 1.1. - 30.4.2021 väliseltä ajalta.

Päätös

Hyväksyttiin.