Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.02.2022 08.30 Hybridi / Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen neuvotteluhuone FM 5, 5 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sairaala-apteekkarin ero ja viran aukijulistaminen

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 24.1.2022 § 20 valinnut Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajaksi sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärven 1.3.2022 alkaen.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan §:n 3 mukaan kuuluu päättää sairaala-apteekkarin nimeämisestä.

Marja Iso-Mustajärvi on esittänyt, että hänelle myönnetään ero sairaala-apteekkarin virasta (01290-0001) Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan virkavalinnan johdosta 1.3.2022 alkaen liitteen (salainen) mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pia Nordström, Ylilääkäri, Pia.Nordstrom@pshp.fi

Johtokunnan puheenjohtajan ehdotus:

johtokunta päättää

  • myöntää sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvelle eron sairaala-apteekkarin virasta (01290-0001) 1.3.2022 lukien liitteen (salainen) mukaisesti.
  • julistaa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen sairaala-apteekkarin viran (01290-0001) haettavaksi,
  • viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.

Päätös

johtokunta päätti 

  • myöntää sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvelle eron sairaala-apteekkarin virasta (01290-0001) 1.3.2022 lukien liitteen (salainen) mukaisesti.
  • julistaa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen sairaala-apteekkarin viran (01290-0001) haettavaksi,
  • viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Apteekkarilehden nettisivuilla, Proviisorilehden nettisivuilla ja Farmasialehden nettisivuilla.