Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.02.2022 08.30 Hybridi / Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen neuvotteluhuone FM 5, 5 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tays-10-1-21 - Ylilääkärin virka, radiologian vastuualueella, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa

7226/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Johtokunta on kokouksessaan 15.11.2021 julistanut radiologian vastuualueen ylilääkärin viran (68010-0150) avoimeksi. Ylilääkärin virka (68010-0150) on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.11. - 10.12.2021. Määräaikaan mennessä virkaan ei ole tullut yhtään hakemusta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

 • ylilääkärin virka (68010-0150) jätetään täyttämättä,
 • ylilääkärin virka (68010-0150) julistetaan uudelleen avoimeksi myöhemmin.

 

Päätös

Johtokunta päätti:

 • ylilääkärin viran (68010-0150) hakuaikaa jatketaan,
 • valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään myös muihin toimenpiteisiin ylilääkärin viran (68010-0150) täyttämiseksi.

Valmistelija

 • Kari Lehmussaari, Vt. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely:

AKUJK, 15.11.2021 § 48

AKUJK, 20.12.2021 § 58

Johtokunta on kokouksessaan 15.11.2021 § 48 julistanut radiologian vastuualueen ylilääkärin viran (68010-0150) avoimeksi. Ylilääkärin virka (68010-0150) on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.11. - 10.12.2021. Määräaikaan mennessä virkaan ei ole tullut yhtään hakemusta.

Johtokunta on kokouksessaan 20.12.2021 § 58 päättänyt, että radiologian vastuualueen ylilääkärin viran (68010-0150) hakuaikaa jatketaan ja valtuuttanut toimitusjohtajan ryhtymään myös muihin toimenpiteisiin ylilääkärin viran (68010-0150) täyttämiseksi.

Radiologian vastuualueen apulaisylilääkäri Sirpa Savilahti, apulaisylilääkäri Tuula Vierikko, osastonylilääkäri Irina Rinta-Kiikka ja erikoislääkäri Nina Hannuksella ovat lupautuneet ylilääkärin viran (68010-0150) hoitajiksi ajalle 1.3. - 31.12.2022 seuraavasti:

 • 1.3.2022 apulaisylilääkäri Sirpa Savilahti,
 • 2.3. - 6.3.2022 apulaisylilääkäri Tuula Vierikko,
 • 7.3. - 13.3.2022 osastonylilääkäri Irina Rinta-Kiikka,
 • 14.3. – 31.12.2022 erikoislääkäri Nina Hannuksela

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Marja Iso-Mustajärvi, Toimitusjohtaja, Marja.Iso-Mustajarvi@pshp.fi

Toimitusjohtaja esittää

Johtokunta päättää

 • että radiologian ylilääkärin avoimen viran (68010-0150) hoitajiksi nimetään ajalle 1.3. – 31.12.2022 alla nimetyt radiologit:
  • 1.3.2022 apulaisylilääkäri Sirpa Savilahti,
  • 2.3. - 6.3.2022 apulaisylilääkäri Tuula Vierikko,
  • 7.3. - 13.3.2022 osastonylilääkäri Irina Rinta-Kiikka,
  • 14.3. – 31.12.2022 erikoislääkäri Nina Hannuksela,
 • valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin radiologian ylilääkärin avoimen viran (68010-0150) hoitajien virkamääräysten täytäntöön saattamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.