Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 31.08.2020 08.51 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone / Skype

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Selvitys Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen organisoitumisen muodoista

3953/2020

Valmistelija

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos tällä hetkellä ainoa liikelaitos Pirkanmaan sairaanhoitopiirin organisaatiossa. Toimintaympäristön ja toimintamallien kehittyessä sekä hallituksen esittämän Sote-uudistuksen valossa on perusteltua selvittää, minkälainen organisoitumismuoto sopii parhaiten nykyisen liikelaitoksen palveluiden tuottamiseen tulevaisuudessa. Nykyisten Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toimivien toimialue ja liikelaitosmallien rinnalla selvitetään yhtiömallin soveltuvuus organisoitumismallina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää:

  • käynnistää selvitystyön Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen organisoitumisen muodoista ja valtuuttaa toimitusjohtajan vastaamaan selvitystyön organisoinnista ja toteuttamisesta.     

Päätös

Hyväksyttiin.