Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 08.04.2019 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5.krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Natiivikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueella/Sastamalan kuvantaminen

1790/2019

Valmistelija

  • Irina Rinta-Kiikka, Irina.Rinta-Kiikka@pshp.fi

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 22.1.2019 päättänyt (§ 3) investointisuunnitelman mukaisesta Sonar Oy:n tarjoaman Samsung GC85 natiivikuvauslaitteiston hankinnasta radiologian vastuualueelle, Acutaan. Hankintaan sisältyy mahdollinen optio yhden (1) vastaavan laitteen tilauksesta v. 2019 - 2020. Sastamalan kuvantamisen Philipsin ja Agfan vanhat ja osin vajaakuntoiset natiivikuvauslaitteet korvataan yhdellä uudella. Esitän, että tilalle hankitaan ja asennetaan huonesaneerauksen ja OPTG-laitteen siirron jälkeen Samsungin GC85, joka on siis samanlainen kuin viereisessä huoneessa käytössä oleva, toiminnallisesti hyväksi todettu laite ja, että hankintaan käytetään Acutan natiivikuvauslaitehankinnan optio. Esitän lisäksi, että peruskokoonpanoon liitetään oheisen liitteen mukaiset lisäoptiot. Optiohankintatarjous on

LIITTENÄ nro 2.

Laitteen peruskokoonpanon hinta on 207 500,00 euroa (alv 0 %) ja tarveharkintaisten lisäoptioiden kokonaishinta 55 380,00 euroa (alv 0 %), jolloin hankinnan kokonaishinnaksi tulee 262 880,00 euroa (alv 0 %). Esitän, että hankintakustannukset katetaan radiologian vuoden 2019 investoinneista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että radiologian Tays Sastamalan kuvantamiseen hankitaan optiona Sonar Oy:n tarjoama Samsung GC85 natiivikuvauslaitteisto kokonaishintaan 262 880,00 euroa (alv 0 %),
  • että laitehankintakustannukset katetaan radiologian vuoden 2019 investoinneista.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).