Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 08.04.2019 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5.krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat

Perustelut

Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 11.3. - 7.4.2019 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 11.3. - 7.4.2019 tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).