Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 08.04.2019 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5.krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vs. toimitusjohtajan varahenkilöiden nimeäminen ajalle 10.4. - 11.8.2019

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 11.3.2019 nimennyt toimitusjohtajan varahenkilöksi suostumuksensa mukaisesti vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärven ajalle 1.4. - 11.8.2019.

Marja Iso-Mustajärvi on estynyt hoitamaan toimitusjohtajan varahenkilön tehtäviä ajalla 10.4.2019 alkaen arviolta 10.5.2019 saakka.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää:

  •  että vs. toimitusjohtajan varahenkilön sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso-Mustajärven ollessa estynyt hoitamaan vs. toimitusjohtajan varahenkilön tehtäviä valitaan vs. toimitusjohtajan toiseksi varahenkilöksi oman suostumuksensa mukaisesti vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka ajalle 10.4. - 11.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom. 1 kohta) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. 

Esteellisyys todettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).