Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 09.11.2020 10.00 Sairaala-apteekin neuvotteluhuone / Skype

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Philips magneettikuvauslaitteisto 3T Ingenia Elition, tilannekatsaus

Valmistelija

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Perustelut

Johtokunnalle esitettiin tilannekatsaus ja Eversheds Asianajotoimisto Oy:n laatima kirje (salassa pidettävä) Philips Oy:lle.

Salasssa pidettävä Julkisuuslain 24 § 1 mom 19 k mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • valtuuttaa toimitusjohtaja esittelemään kokouksessa käsitelty kirje (salassa pidettävä) sairaanhoitopiirin hallintojohtajalle ja sen jälkeen lähettämään kirje Philips Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.