Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 01.10.2021 12.04 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

5564/2021

Perustelut

Vaten kokouksessa 3.9.2021 sovittiin jaostojen ja työryhmien raportointimallista, jolla Vatelle esiteltäisiin toimeenpanon etenemisestä ja riskeistä. ThinkingPortfolio työkalu on kilpailutettu ja sen määrittely ja käyttöönotto ovat menossa. Sen kautta tuotettava raportointi voidaan toteuttaa Vatelle 29.10.2021.  

STM seuraa myös hyvinvointialueiden edistymistä kuukausittain tehtävällä kyselytutkimuksella ja haastatteluilla. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin 17.9.2021. NHG:n laatimassa raportointimallissa on edelleen haasteita ja tulokset eivät ole luotettavia. STM on päättänyt, että raportointimallia yksinkertaistetaan ja seuraava tietojen keruu toteutetaan 1.10.2021. 

Vaten tehtäväksi on määritelty seurata ja ohjata hyvinvointialuevalmistelua. Koska edellä mainittuja raportteja ei ole käytettävissä, muutosjohtajat ja hallintopäällikkö kertovat viimeisen kuukauden ajalta työn etenemisestä, lähiajan suunnitelmista ja riskeistä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilannekatsaus. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Keskustelusta kirjattiin, että kunnille järjestetään info tehtävien ja tietojen siirrosta 14.10.2021. Puheejohtaja esitti, että väliaikainen toimielin seuraa uudistuksen ja toimeenpanon etenemisestä kunnissa. Kriittisten asioiden osalta tilannekuvaa selkeytetään ja varmistetaan, että valmistelijat etenevät priorisointijärjestyksessä. Resursseja kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kriittisen osaamisen varmistamiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.