Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 01.10.2021 12.04 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon työterveyshuollon toimintasuunnitelma

4944/2021

Perustelut

Työterveyshuoltolaissa (2001/1383) säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet, sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet.  

Väliaikainen valmistelutoimielin on 1.7.2021 kokouksessaan valtuuttanut muutosjohtajat neuvottelemaan väliaikaishallinnon työterveyshuollon sopimuksen. Työterveyshuollon sopimus on allekirjoitettu 20.8.2021 Pirte Oy:n kanssa. Pirte Oy kanssa on laadittu lakisääteinen Pirkanmaan hyvinvointialueen työterveyshuollon toimintasuunnitelma (Liite), joka on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimessä 27.8.2021. Liitteenä lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen työterveyshuollon työpaikkaselvitys (Liite)  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja hyväksytään väliaikaishallinnon työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.