Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkiosääntöluonnos

1097/2022

Perustelut

Osana hyvinvointialueen hallintosäännön laadintaa valmistellaan palkkiosääntöä (Liite ei-julkinen). Yleisesti hyvinvointialueiden palkkiosäännöissä on käytetty pohjana suurimman keskuskunnan palkkiosääntöä. Myös tämän palkkiosäännön valmistelussa on sisältöjä tarkasteltu vahvasti Tampereen kaupungin palkkiosäännön kautta ja euromääräisiä korvauksia on suhteutettu myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksamiin palkkioihin. Valmistelua ovat tehneet pääosin hallintojohtaja Vuokko Ylinen (Pshp),  valmistelukokonaisuuden johtaja Heli Hirvelä (Pirha) ja lakimies Riikka Viitaniemi (Tampere).  

Palkkiosääntöä laaditaan tämänhetkisen (3.2.2022) toimielinrakenteen mukaisesti. Toimielimiin voi tulla vielä muutoksia, mutta nyt ensi vaiheessa tulee olla hallintosääntöön ja palkkiosääntöön kirjattuna ne toimielimet, jotka aloittavat toimintansa maalis-huhtikuussa. Hallintosääntöluonnos tulee vaten käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Hallintosääntöä ja tarvittaessa sen palkkioliitettä tullaan vielä päivittämään tämän vuoden aikana. Palvelutuotannon alkaessa 1.1.2023 hallintosääntö on kokonaisuutena oltava hyväksytty ja sen tulee mahdollistaa organisaation toiminnan. Väliaikainen toimielin käy keskustelun palkkiosäännöstä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään palkkiosäännön valmistelu tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.