Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

5564/2021

Perustelut

Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio - projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Jaostojen tilannekatsaus tammikuulta 2022 liitteenä.

Toisena raporttina kokouksessa esitellään STM:n laatima kansallinen tilanneraportti ja sen keskeiset havainnot tammikuulta 2022. Tilannekuvakeskustelu käydään STM:n kanssa 10.2.2022, jonka takia tulokset esitellään vasta kokouksessa. 

Muutosjohtajat esittelevät kokouksessa VM:n 11.2.2022 pidettävän infon keskeiset tulokset. Isoimpana riskinä hyvinvointialueen toimeenpanolle ja toiminnan käynnistämiselle on edelleen yleisrahoituksen ja ICT rahoituksen vajaus vuodelle 2022. VM:lle on lähetetty vuoden 2022 talousarvio ja anomus lisärahoituksen tarpeesta Vate kokouksen 14.1.2022 selvityksen perusteella. Muutosjohtajat esittävät kokouksessa tilannekuvan ja 8.2.2022 Vaten puheenjohtajien sekä poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajien kanssa käydyn neuvottelun tulokset erilaisista vaihtoehdoista jatkotyöhön. Valtionavustusten taso tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla jatkosuunnitelmiin. Täten lopullisen suunnitelman esittely Vate vaiheesta aluevaltuustovaiheeseen siirtyy seuraavaan kokoukseen 25.2.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella.  

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti

  • merkitä tiedoksi esitetyn tilanneraportin, ja 
  • käynnistää rekrysuunnitelman talousarvion mukaisesti, sote-jaosto täydentää esitystä osaltaan.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.