Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaaliraportti

1099/2022

Perustelut

Ensimmäiset Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Pirkanmaalla äänioikeutettuja oli 429 629 ja heistä äänioikeuttaan käytti 211 528, äänestysprosentin ollessa 49,4%. 

Aluevaalilautakunta on kokouksessaan 26.1.2022 päättänyt antaa tiedoksi valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Kokouksessaan 28.1.2022 aluevaalilautakunta korjasi päätöstään §4 ja vahvisti valitut luottamushenkilöt. Liitteenä Pirkanmaan hyvinvointialueen valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut (Liite 1. RT 26_28.01.2022). Aluevaalilautakunta kokoontuu 15.2.2022 käsittelemään teknisiä korjauksia.

Aluevaltuuston paikat jakautuivat puolueittain seuraavasti: 

Kokoomus 21 

SDP 18 

Perussuomalaiset 9 

Vasemmistoliitto 9 

Vihreät 8 

Keskusta 8 

Kristillisdemokraatit 4 

Liike Nyt 1 

Valta kuuluu kansalle 1 

Ensimmäinen aluevaltuuston kokous on maaliskuun alussa. 

Raportti vaalituloksesta on liitteenä (Liite 2 vaaliraportti). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään tiedoksi vaaliraportti. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Vuokko Ylinen oli pois osan aikaa asian käsittelystä ja päätöksenteon aikana.

Teknisenä korjauksena aluevaalilautakunnan kokouspäivämäärä 15.2.2022.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.