Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Kokous on voimaanpanolain mukainen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielimen kokous, johon on tarpeen valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Päivi Tryyki ja Paula Paavilainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Tryyki ja Paula Paavilainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.