Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tiedotusasiat

Perustelut

Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavia asioita. Päätökset ajalla 1.-24.1.2022 väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja ei ole käyttänyt otto-oikeutta seuraaviin päätöksiin:

  • 755/2022  § 2 muutosjohtaja, sote-palvelut, Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä 
  • 756/2022 § 3 muutosjohtaja, sote-palvelut, Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Pikassos Oy:ltä
  • 840/2022 § 4 muutosjohtaja, sote-palvelut, Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Päätetään merkitä tiedoksi esitetyt asiat ja kokouksessa esille tuodut asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.