Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Työjärjestyksen §27 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. 

Syksyn 2021 kokouksista on sovittu 1.7.2021 väliaikaisen toimielimen ensimmäisessä kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty 13.12.2021. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena teams- etäyhteyden kautta Korona-tilanteen takia. 

Työjärjestyksen §33 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.