Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Muutosjohtajien päätöspöytäkirjat

Perustelut

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys 10 §:n mukaan asian ottamisesta väliaikaisen toimielimen käsiteltäväksi voi päättää väliaikainen toimielin ja sen puheenjohtaja.

Väliaikaisen toimielimen alaisen viranomaisen on ilmoitettava väliaikaiselle toimielimelle ottokelpoisista päätöksistään lukuun ottamatta niitä asioita, joista väliaikainen toimielin on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeutta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja, Sote-palvelut
§ 6/2021 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimistokalusteiden hankinta, 09.12.2021
§ 7/2021 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä, 13.12.2021
§ 8/2921 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Mediconsult Oy:ltä, 15.12.2021

Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja, hallinto ja järjestäminen
§ 5/2021 Istekki Oy:n osakkeiden hankkiminen, osakassopimuksen liittymissopimuksen ja osakassopimuksen hyväksyminen, 09.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi päätökset ja ei käytä otto-oikeuttaan ajalla 8.12.2021-15.12.2021 tehtyihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.