Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousajat 2022

7531/2021

Perustelut

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan aluevaltuusto. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Väliaikainen toimielin jatkaa siihen saakka, kunnes aluehallitus ottaa tehtävän vastattavakseen. 

Hyvinvointialueen valmistelun jatkuvuuden, suunnittelun ja tilojen varaamisen takia on välttämätöntä sopia aluevaltuuston ja -aluehallituksen ainakin maalis-huhtikuun 2022 kokousajat. Aluevaltuuston ensimmäisten kokousten alustavat esityslistat on suunniteltu. Aluevaltuuston ja -hallituksen kokoukset ehdotetaan pidettäväksi klo 13 alkaen. Kokouspaikka täsmentyy myöhemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Aluevaltuuston kokouspäivät: 8.3.2022, 29.3.2022, 12.4.2022 ja 26.4.2022.,

Aluehallituksen kokouspäivät: 10.3.2022, 17.3.2022 ja 24.3.2022. sekä 5.4.2022 ja 14.4.2022, ja

kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 13:00.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Juhani Sand, Taru Kuosmanen ja Juha Yli-Rajala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.