Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöselvityksen tulokset

7529/2021

Perustelut

Laaja henkilöstötietojen keruu toteutettiin luovuttavista organisaatioista 1.11-7.12.2021. Luovuttavat organisaatiot kävivät tietojen luovuttamisesta yhteistoimintamenettelyt omissa elimissään. Henkilöstötietojen tiedonkeruu on ollut iso urakka luovuttaville organisaatioille. Sisällöltään riittävän kattava tietojenkeruu on ollut kriittisen tärkeää, koska näiden tietojen pohjalle rakentuu hyvinvointialueen perusta. Hyvinvointialueen rakentaminen on meidän molempien, sekä luovuttavan että vastaanottavan organisaation yhteinen tehtävä. Tiedonkeruun aikana on annettu tukea ja opastusta tiedonkerääjille eri muodoissa mahdollisimman paljon työn etenemisen edesauttamiseksi.   

Eniten keskustelua on käyty laajan tiedonkeruun lakisääteistä perustasta sekä tietosuojaan liittyvistä asioista. Osa tietoja toimittaneista organisaatioista joutuu vielä täydentämään annettuja tietoja.  

Kokonaisuutena tiedonkeruu on kuitenkin sujunut hyvin ja henkilöstön perustiedot on saatu toimitettua hyvinvointialueelle viimeistään 10.12.2021. Tiedon analysoinnin ja jatkokäsittelyn näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että tieto on oikein ja oikeassa muodossa Excelissä. Tiedonlouhinta on aloitettu ja tiedoista tuotetaan myös aineistoja muiden valmistelukokonaisuuksien käyttöön. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään tiedoksi hyvinvointialueen tiedonkeruun tilannekatsaus ja todetaan, että tarvittaessa organisaatiota pyydetään täydentämään ja tarkentamaan puutteellisia tietoja.   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.