Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022

7528/2021

Perustelut

Vuosi 2022 tulee olemaan valmistelun kannalta kriittinen, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta Pirkanmaan hyvinvointialueen vastattavaksi. Vuosi 2022 on myös kaksijakoinen; toisaalta muutosorganisaatio jatkaa järjestämisvastuun haltuunoton valmistelua, mutta samalla hyvinvointialueen varsinainen toiminta aluevaltuustoineen ja viranhaltijoineen käynnistyy. Siirtymävaihe on huomioitava vuoden 2022 talousarviossa ja väliaikaisesti se aiheuttaa muutoskustannusten kasvua. 

Esitettävä vuoden 2022 talousarvio on tässä vaiheessa alijäämäinen. Tämä johtuu valtion rahoituksen ajoittumisesta. Vuodelle 2022 Pirkanmaalle on aiemmin osoitettu 3,8 miljoonaa euroa hyvinvointialueen yleisvalmisteluun. Rahoituksen pääosa osoitetaan hyvinvointialueille vuoden 2022 valtion lisätalousarviossa. Valtiovarainministeriö (VM) on informoinut hyvinvointialueita ennakkosuunnitelmistaan. Hyvinvointialueelle vuodelle 2022 myönnettävästä lisärahoituksesta ja sen tasosta ei ole vielä varmuutta. VM:n mukaan toimeenpanovalmistelu on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä, johon valtio osoittaa tarvittavan rahoituksen. 

Vuoden 2021 talousarviosta on tehty ensi vuodelle sitoumuksia, lähinnä työsuhteita, nyt tiedossa olevan rahoituksen riittävyys silmällä pitäen. Valtion talousarviossa oleva 3,8 miljoonan euron rahoitus ei riitä vuoden 2022 kaikkiin valmistelutehtäviin ja pysyvän organisaation varsinaisiin toimintakuluihin. Asiasta on informoitu ministeriöitä. 

ICT rahoitus myönnetään hyvinvointialueille erillisenä valtionavustuksena. Päätökset ICT rahoituksesta saataneen vielä ennen joulua 2021. STM on lähettänyt pyynnön, että hyvinvointialueet voivat hakea ennakkorahoitusta, jolla kattaa ICT kustannuksia. Ensimmäinen varsinainen maksatushakemus tehdään kesällä 2022.  

Valmistelun tässä vaiheessa vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat -11,3 miljoonaa euroa. Talousarvio on siten tässä vaiheessa -7,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu siten, että se kattaa tässä vaiheessa tunnistetut pakolliset ja välttämättömät toimintakulut ja tekemiset. Kun STM on tehnyt päätökset toimeenpanon yleisrahoituksesta ja erikseen ICT rahoituksesta, tuodaan lopullinen korjattu vuoden 2022 talousarvio Vaten päätettäväksi. Mitään uusia hankintoja tai lisärekrytointeja ei toteuteta ennen kuin rahoituspäätökset ovat tiedossa. 

Liitteenä on vuoden 2022 talousarvion perustelut sekä tarkemmat talousarvioluvut omana taulukkonaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022. 

Päätös

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022, ja

ehdollisena liittyen VM:n rahoitukseen, ja

talousarvioon lisätään neljä henkilötyövuotta.

 

Kokouskäsittely

Esittelijä tarkensi päätösesitystään seuraavasti:

Talousarvioon on tarkoituksenmukaista lisätä neljä henkilötyövuotta ja päätös hyväksytään ehdollisena.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.