Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Kokous on voimaanpanolain mukainen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielimen kokous, johon on tarpeen valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. Vuorossa: Antti Peltola ja Paula Paavilainen. 

Päätös

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Peltola ja Paula Paavilainen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.