Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Siirtymäsuunnitelma Vate -vaiheesta aluevaltuustovaiheeseen

7527/2021

Perustelut

Hyvinvointialueen valmistelu siirtyy uuteen vaiheeseen, kun valmisteluvastuu siirtyy väliaikaiselta toimielimeltä (Vate) aluehallitukselle maaliskuun 2022 alkupuolella. Hyvinvointialuejohtaja johtaa valmistelua. Hyvinvointialuejohtajan viran täyttöprosessi kestää useampia kuukausia. Aluevaltuuston tulee sen takia valita ensimmäisessä kokouksessaan vt. hyvinvointialuejohtaja, joka toimii toistaiseksi aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä.

Muutosjohtajien työsuhteet jatkuvat 28.2.22 ja 30.6.22 asti. Pelastustoimen muutosta valmistelevan hallintopäällikön (20 %) virkasuhde päättyy myös 28.2.2022. Muu valmisteluhenkilöstö on palkattu pääsääntöisesti vuoden 2022 loppuun.

Aluevaltuuston tulee myös perustaa joukko johtavia virkoja järjestämisvastuun haltuunoton varmistamiseksi. Alustavasti näitä virkoja olisi noin 16. Virat liittyisivät mm. talouden, strategian ja HR-asioiden sekä tukipalveluiden ja palvelutuotannon valmisteluun. Tavoitteena on, että virkoihin valitaan hoitajat ennen kesää ja he aloittavat tehtävissään elo-syyskuussa 2022.

Valmistelussa tarvitaan edellisten lisäksi joukko muita valmistelijoita. Tarkempi erittely on talousarvion perusteluissa, mutta esim. hyvinvointialueen hallinto vaatii henkilöstöä mm. kokousvalmisteluun ja asianhallintaan. Vuoden 2022 aikana avoimeksi tulevat valmistelutehtävät jatkunevat ainakin kevääseen 2023.

Kevään 2022 valmistelua rytmittävät aluevaltuuston ja –hallituksen kokoukset. Kesän aikana on tarve laatia yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat syksyn 2022 ajanjaksolle eri valmistelukokonaisuuksien loppuun saattamiseksi.

Viestintään laaditaan tarkka viestintäsuunnitelma, sillä tiedon tarve kasvaa nopeasti ja siihen on vastattava monipuolisella viestinnällä, niin suurelle yleisölle kuin henkilöstöllekin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Vate käy keskustelun ja linjaa jatkovalmistelun periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.