Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 LISÄPYKÄLÄ: Aluevaalilautakunnan vaali  (jatkopykälä)

Perustelut

Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa. (12 a § ). Aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielin ehdotus:

Aluevaltuusto päättää,

valita toimikaudeksi 2022-2025 aluevaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.