Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 LISÄPYKÄLÄ: Aluevaltuuston kokouksen avaus   (jatkopykälä)

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on perustettu 1.7.2021.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on vastannut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa.

Väliaikainen valmistelutoimielin on valmistellut aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsunut valtuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta ( 1 §, 8 § ja 17 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin ehdotus:

Todetaan aluevaltuuston ensimmäinen kokous avatuksi.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.