Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 LISÄPYKÄLÄ: Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle  2022- 2025 (jatkopykälä)

Perustelut

Hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan aluevaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa valtuuston toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotus:

Aluevaltuusto päättää,

valita keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.