Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 LISÄPYKÄLÄ: Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto Nokian kaupungille ja STM:lle hyvinvointikeskushankkeesta (jatkopykälä)

2854/2022

Perustelut

Nokian kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä 15.6.2017 STM 866/2017 poikkeusluvan hyvinvointikeskuksen rakentamista varten. Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala on antanut Pirkanmaan liiton kautta asiantuntijalausunnon ja hanketta on silloin puollettu. Hanke on edennyt ensimmäiseen vaiheeseen. Jatkosuunnittelussa on haettu toiminnallisia ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja ja osa hankkeen osista on siirretty toiseen vaiheeseen. Rakennushankkeen kilpailutus on toteutettu. Markkinatilanne ja rakennuskustannusten kasvu ovat johtaneet hankkeen kustannusten nousuun. Alkuperäinen suunnitelma oli19,7 miljoonaa euroa ja kilpailutuksen jälkeen 27,8 miljoona euroa.

STM edellyttää, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa lausunnon hankkeen poikkeamista. Liitteenä lausuntoluonnos sekä Nokian kaupungin vastaava oma lausuntoluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

  • Merkitään tiedoksi selvitys ja Nokian kaupungin lausuntoluonnos STM:lle
  • Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto STM:lle Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksesta
  • Valtuutetaan sote muutosjohtaja Jaakko Herrala allekirjoittamaan STM:lle ja Nokian kaupungille annettava lausunto

Päätös

Hyväksyttiin.