Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2022- 2025   (jatkopykälä)

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla aluevaltuutettuja.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a§:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielin ehdotus:

Aluevaltuusto päättää,

valita toimikaudeksi 2022-2025 tarkastuslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäseniksi valituista puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.