Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 LISÄPYKÄLÄ: Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2022-2025 (jatkopykälä)

Perustelut

Hallintosäännön 100 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (4a§, 657/2021).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotus:

Aluevaltuusto päättää,

valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudekseen viisi (5) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen ja  

valita jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.