Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 LISÄPYKÄLÄ: Vuoden 2022 aluevaaleissa valitut ja heidän varajäsenensä  (jatkopykälä)

1099/2022

Perustelut

Ensimmäiset Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Pirkanmaalla äänioikeutettuja oli 429 629 ja heistä äänioikeuttaan käytti 211 528, äänestysprosentin ollessa 49,4%. 

Aluevaalilautakunta on kokouksessaan 26.1.2022 päättänyt antaa tiedoksi valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Kokouksessaan 28.1.2022 aluevaalilautakunta korjasi päätöstään §4 ja vahvisti valitut luottamushenkilöt. Liitteenä Pirkanmaan hyvinvointialueen valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut (Liite 1. RT 26_28.01.2022). Aluevaalilautakunta kokoontuu 15.2.2022 käsittelemään teknisiä korjauksia.

Aluevaltuuston paikat jakautuivat puolueittain seuraavasti: 

Kokoomus 21 

SDP 18 

Perussuomalaiset 9 

Vasemmistoliitto 9 

Vihreät 8 

Keskusta 8 

Kristillisdemokraatit 4 

Liike Nyt 1 

Valta kuuluu kansalle 1 

Ensimmäinen aluevaltuuston kokous on maaliskuun alussa. 

Raportti vaalituloksesta on liitteenä (Liite 2 vaaliraportti). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin ehdotus:

Aluevaltuusto päättää hyväksyä vaaliraportin.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.