Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 LISÄPYKÄLÄ:  Aluevaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (jatkopykälä)

Perustelut

Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakunnan sekä hyvinvointiyhtymän yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitetään, että hyvinvointialuevaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kolmantena päivänä kokouksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielin ehdotus:

Aluevaltuusto päättää

että aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla kolmantena päivänä kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.