Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Muutosjohtajien päätöspöytäkirjat

Perustelut

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys 10 §:n mukaan asian ottamisesta väliaikaisen toimielimen käsiteltäväksi voi päättää väliaikainen toimielin ja sen puheenjohtaja.

Väliaikaisen toimielimen alaisen viranomaisen on ilmoitettava väliaikaiselle toimielimelle ottokelpoisista päätöksistään lukuun ottamatta niitä asioita, joista väliaikainen toimielin on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeutta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja, hallinto ja järjestäminen
Tieteellinen tutkimus:
§ 2/2022 Tutkimusluvan myöntäminen, 21.02.2022
Yleishallinto:
§ 3/2022 Pirkanmaan hyvinvointialueen pysäköintipaikkojen käyttöönotto ja maksaminen, 21.02.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi päätökset ja ei käytä otto-oikeuttaan ajalla 21.2.2022 tehtyihin päätöksiin.

Päätös

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi päätökset ja ei käyttänyt otto-oikeuttaan ajalla 21.2.2022 tehtyihin päätöksiin.