Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pirkanmaan hyvinvointialue, Vaten (jaostojen) loppuraportit

2362/2022

Perustelut

Väliaikainen toimielin (Vate) on vastannut voimaanpanolain §8 mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelusta. Vate asetti kokouksessaan 1.7.2021 viisi jaostoa valmistelun tueksi. Jaostot ja niiden alaiset työryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja tuloksellisesti. Vate vaiheen loppuvaiheessa työpakettien lukumäärä oli 91. Raportit jaostojen toiminnasta ovat liitteenä. 

Jaostojen puheenjohtajien kanssa on käyty neuvotteluja työn jatko-organisoitumisesta. Valmistelun jatkuvuuden turvaamiseksi jaostojen työtä on syytä jatkaa ohjausryhmän nimellä. Ne voivat arvioida kokoonpanoaan aloittaessaan työskentelynsä maaliskuussa 2022. Ohjausryhmien tulee tehdä ainakin kesään ulottuva työsuunnitelma maaliskuun aikana. Ohjausryhmät raportoivat työstään muutosjohtajille ja jatkossa hyvinvointialuejohtajalle. 

Hallinnon ja järjestämisen jaoston ei ole tarve jatkaa ohjausryhmänä, vaan työskentely jatkuu työryhminä ja valmisteluhenkilöstön toimesta aihe- ja teemakohtaisessa valmistelussa.  Työryhmät raportoivat vastuukokonaisuuksien johtajille ja nämä raportoivat muutosjohtajalle/ hyvinvointialuejohtajalle. 

Myös pelastustoimen jaoston toiminta päättyy. Työskentelyä jatketaan kuitenkin alatyöryhmien toimesta. Työryhmät raportoivat pelastustoimen vastuukokonaisuuden johtajalle ja hän edelleen muutosjohtajalle/hyvinvointialuejohtajalle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään tiedoksi jaostojen loppuraportit. 

Päätetään, että valmistelua jatketaan esityksen mukaisten ohjausryhmien ja vastuuvalmistelijoiden toimesta. 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi jaostojen loppuraportit. 

Päätettiin, että valmistelua jatketaan esityksen mukaisten ohjausryhmien ja vastuuvalmistelijoiden toimesta, ja

jatkavat ohjausryhmät ovat yhdyspinnat, Sote-palvelut ja ICMT.