Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pirkanmaan hyvinvointialueen ICT-hankinnat/Alue-Pegasos

1095/2022

Perustelut

Pirkanmaan kunnissa käytössä olevat perusterveydenhuollon pääoperatiiviset potilastietojärjestelmät ovat Pegasos (CGI Suomi Oy), Lifecare (Tieto Finland Oy) ja Mediatri (Mediconsult Oy). Suun terveydenhuollon osalta lisäksi WinHit (Innet Oy). 

Keväällä 2021 päätökseen saadun Pirkanmaan Alue-Pegasos käyttöönottoprojektin myötä Pegasos potilastietojärjestelmä on käytössä kuudessa organisaatiossa, johon kuuluu yhteensä yhdeksän kuntaa. Alue-Pegasos kunnat ovat Tampere + Orivesi, Akaa + Urjala, Lempäälä, Sastamala + Punkalaidun, Valkeakoski ja Ylöjärvi. 

Hyvinvointialueen muodostumisen vuoksi käynnistettiin esiselvitysprojekti, jonka tarkoituksena oli selvittää ja tehdä ylätason suunnitelma hallittuun siirtymiseen nykytilanteesta tulevaan hyvinvointialueeseen. Esiselvityksessä kartoitettiin ja arvioitiin eri vaihtoehtojen osalta tarvittavia muutoksia ja niistä aiheutuvia työmääriä sekä tarvittavia resursseja. Lisäksi arvioitiin eri vaihtoehdoista aiheutuvien muutosten vaikutuksia loppukäyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta. 

Esiselvityksen perusteella Alue-Pegasoksen ohjausryhmä 14.1.2022 päätyi ehdottamaan, että nykyisessä palveluympäristössä olevat erilliset kuntakohtaiset rekisterit yhdistetään, toteuttamalla hyvinvointialueen uusi Pegasos-organisaatio. Muutoksen avulla mm. nykyiset taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, laboratoriotoimintojen ja kuvantamisen integraatiot voidaan kuuden erillisen integraation sijasta toteuttaa yhteen Pegasos-ympäristöön. Samalla yksinkertaistetaan käyttöympäristön ylläpitoa sekä säästetään ylläpito- ja rakentamiskustannuksissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtenäistäminen koskee vain nykyistä Alue-Pegasos-käyttöympäristöä. 

CGI Suomi Oy on antanut tarjouksen yhtenäistämistyöstä, jonka hinta on arviolta 357 204 €. Tarjous ei sisällä mahdollisten palvelinympäristöjen asennuksiin ja käyttöönottoon liittyviä kustannuksia eikä kuntien vastuulle jääviä tehtäviä.  

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 15,3 M€ (VN/27018/2021). Tämän lisäksi valtiovarainministeriö on toteuttamassa avustuskokonaisuutta, joka kohdistaisi Pirkanmaan ICT-muutoksiin n. 10 M€. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussäännössä, hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on valtuuttanut muutosjohtajat tekemään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja (< 60 000 euroa). Päätökset kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehdään hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä.  

Kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa. 

  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhtenäistää nykyisen Alue-Pegasos-käyttöympäristön. Kustannusarvio ulkoisista hankinnoista on n. 400 000 €.  

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan hankintojen ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.  

Päätös

Hyväksyttiin.