Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pirkanmaan hyvinvointialueen Sote muutosjohtajan virkasuhteen jatkaminen

1773/2022

Perustelut

Vate on valinnut kokouksessaan 1.7.2021 §16 muutosjohtajan määräaikaiseen virkaan, 1.8.2021 alkaen vastuualueena sote palvelut ja ICMT, LT Jaakko Herralan ajalle 1.8.2021-28.2.2022. 

Valmistelussa päästään vakituisten virkojen täyttöön vasta loppukevään 2022 aikana. Sote-palveluiden suunnittelua tulee jatkaa katkeamatta kireän aikataulun takia. Nykyisin sote-palveluita valmistelee noin 3-4 työntekijää sote muutosjohtaja mukaan lukien. Suurin osa työstä tehdään kuntien sotejohtajien ja asiantuntijoiden virka-apuna. Heidän työaikansa ei riitä nykyisten valmistelutehtävien toimeenpanoon. Rahoituksen varmistuttua sote sisältöjen valmisteluun saadaan palkattua noin neljä uutta työntekijöitä huhtikuun 2022 alusta alkaen. Aluevaltuustovaiheessa sisällölliset ja toiminnalliset sote asiat alkavat korostua. Siltaus uusille työntekijöille ja viranhaltijoille edellyttää sote muutosjohtajan virkasuhteen jatkamista. 

Jaakko Herrala on antanut suostumuksensa määräaikaisen virkasuhteen jatkamisesta ajalle 1.3. - 30.4.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Päätetään jatkaa Jaakko Herralan määräaikaista virkasuhdetta entisin ehdoin ajanjaksolle 1.3. - 30.4.2022. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esteellisyys todettiin. Jaakko Herrala. (HL 28 §  1. mom. 1. kohta).