Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 10.3.2022 asialista

2367/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen aluehallitus kokoontuu 10.3.2022. Kokoukseen tulevien asioiden alustava asialista pitää sisällään seuraavat asiat:  

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pöytäkirjan tarkastus 

Läsnäolo- ja puheoikeudet  

Aluehallituksen pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2022 - 2025 

Aluevaltuuston päätösten täytäntöönpano 

Hyvinvointialuejohtajan haun käynnistäminen  

Aluehallituksen tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2022 - 2025 

Aluehallituksen kokoukset vuonna 2022 

Aluehallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2022 - 2025 

Vaten ja jaostojen loppuraportit  

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus 

Otto-oikeuden käyttäminen aluehallituksessa toimikaudella 2022–2025 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet  

Hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajan varahenkilöstä päättäminen ja 

Strategiavalmistelun ohjausryhmän nimeäminen.   

Aluehallituksen ensimmäinen kokous on 10.3.2022. Aluehallituksen asioiden sisältöä valmistellaan vielä tulevan viikon aikana ja alustava asialista lähtee viisi päivää ennen kokousta ja lopullinen asialista kokousaikataulun kiireellisyyden vuoksi lähempänä kokousta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Hyväksytään aluehallituksen asialista esitetyn mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin.