Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 8.3.2022 asialista ja kokouskutsu

2366/2022

Perustelut

Voimaanpanolain 17 §:n mukaisesti väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto kokoontuu 8.3.2022.  Asialista sisältää seuraavat asiat:  

Aluevaltuuston järjestäytyminen 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pöytäkirjan tarkastus  

Läsnäolo- ja puheoikeudet  

Valtuuston pöytäkirjanpitäjien määrääminen 

Vuoden 2022 aluevaaleissa valitut ja heidän varajäsenensä 

Hallintosäännön ja liitteen 1 hyväksyminen  

Vaalilautakunnan vaali  

Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2022- 2025  

Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 

Aluehallituksen vaali toimikaudeksi 2022 -  2025  

Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2022- 2025 ja puheenjohtajan asettaminen 

Aluevaalilautakunnan asettaminen  

Aluevaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2022 

Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusvaatimukset  

Hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajasta päättäminen 

Tilintarkastajan valinta 

Aluevaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen  

Kokousraportit 

Kokouksessa käsiteltävien asioiden sisältöä valmistellaan vielä ensi viikon aikana. Vate ei ota kantaa rutiinipykäliin tai politiikan linjauksia vaativiin henkilöstövalintoihin. Vaten erikseen esittämät asiat ovat erillisinä päätösasioina vaten listalla. Kokous pidetään tiistaina 8.3.2022 klo 17.00 alkaen Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa läsnäolokokouksena. Asialista lähtee hallintosääntöluonnoksen mukaan viisi päivää ennen kokousta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Hyväksytään aluevaltuuston asialista ja kokouskutsu esitetyn mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin.