Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva paikallinen sopimus työaikapankista ajalle 1.2.-31.12.2022

2372/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on menossa ja valmistelutehtävissä olevilla valmistelussa mukana oleville henkilöille. 

Tällä hetkellä valmistelutehtävissä olevaan henkilöstöön sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, he ovat toimistotyöajassa ja käytössä on liukuvan työajanjärjestelmä plus- ja miinussaldoineen.  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 30 §:n mukaan kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisella paikallisella työ-/ ja virkaehtosopimuksella.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön osalta pääsopimuksen mukaiset paikallisneuvottelut on käyty 11.2.2022 JHL ry:n, JUKO ry:n, JYTY ry:n, SUPER ry:n ja TEHY ry:n nimeämien neuvottelijoiden kanssa. Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiota ovat neuvotteluissa edustaneet HR-asioissa valmistelukokonaisuuden johtajana toimiva Taina Niiranen sekä erityisasiantuntija Vesa Koskinen. Neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos hyvinvointialueen henkilöstöä koskevan työaikapankkisopimuksen aikaansaamiseksi ajalle 1.2.2022-31.12.2022. Työaikapankkiin liittyminen edellyttää hyvinvointialueeseen palvelussuhteessa olevan osalta henkilökohtaista suostumusta. Työaikapankkisopimus mahdollistaa työaikapankin käytön myös muiden kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamispiirissä ja muiden kuin toimistotyöajassa ja liukuvan työaikajärjestelmän piirissä olevien osalta ilman erillistä paikallissopimusta.  

Sopimus on voimassa 31.12.2022 asti ja tarkoituksena on valmistella, neuvotella ja sopia erikseen vuoden 2022 aikana Työaikapankista 1.1.2023 voimaan tuleva paikallissopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle. 

Liitteenä 11.2.2022 neuvoteltu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva työaikapankkisopimus ajalle 1.2.2022-31.12.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Hyväksytään 11.2.2022 neuvoteltu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva työaikapankkisopimus ajalle 1.2.2022-31.12.2022.  

Päätös

Hyväksyttiin.